Testkamerarendszerek felhasználhatósága:

 • BizonyíthatóságA testkamerák által rögzített események a későbbi bizonyítási eljárások során kiemelkedő szerephez jutnak: egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot tudnak szolgáltatni, vagy éppen alá tudnak támasztani más bizonyítékokat vagy vallomásokat. 
 • MegelőzésMár a testkamera jelenlétének észlelése is gyakran elegendő ahhoz, hogy visszatartson potenciális elkövetőeket a jogsértő cselekményektől, esetleg a támadó viselkedéstől. Ha ez mégis bekövetkezne, jelentősen csökkenti annak mértékét vagy a helyzet eszkalálódását.
 • ElemzésA felvételeket elemezve és felhasználva esettanulmányok készíthetőek, fontos következtetések vonhatóak le, a folyamatokat megismerve fejleszthető vagy teljesen átalakítható az érvényes eljárásrend a valós helyzetekben felmerülő követelményeknek megfelelően. A felvételek által a frontvonalban dolgozók munkáját behatóbban követheti figyelemmel az irányító személy, ami hatékonyabb együttműködést tesz lehetővé.
 • OktatásEllenőrzött körülmények között, gyakorlatok során szerzett felvételekkel javítható a teljesítmény és hatékonyság, vagy bemutathatóak olyan folyamatok, amelyek gyakorlati elvégzése/kivitelezése túl veszélyes, költséges, időigényes lehet. Korábbi eseményekről készült felvételekből esettanulmány készülhet, ami felhasználható oktatáshoz vagy balesetvédelmi tapasztalatként felhasználható a folyamatok javítása érdekében.
 • Távfelügyelet és TávsegítségA helyszínen dolgozók munkáját segíti a távolról végzett felügyelet és támogatás. Sokszor nélkülözhetetlen tanácsot, segítséget tud nyújtani egy, a helyszíntől távolabb tartózkodó szakértő vagy támogató csapat, ezáltal javulhat a munkavégzés minősége, csökkenhet a feladat elvégzéséhez szükséges idő és ezáltal a költségek. Nem csak biztonságosabbá tehető a frontvonalbeli munka, hanem azáltal, hogy egy központi helyről, vagy más helyszínről történő bejelentkezési hozzáféréssel akár egy nagyobb kiterjedéű területen is támogatást tudnak az irányító vagy szakértő munkatársak, az üzemi költségek csökkenése mellett növelhető a hatékonyság. (Online kapcsolat és megfelelő eszköz szükséges.)
 • HelymeghatározásTérképen kezelve hatékonyabban irányíthatóak a felhasználók, ami rendezvények, biztonsági feladatok ellátása során de akár szállítmányozás esetében feltétlen előny: anyagi költségeket csökkenthet amellett, hogy biztonságban tudhatjuk alkalmazottainkat. (Online kapcsolat és megfelelő eszköz szükséges.)

Testkamera használat hatásai:

 • Biztonságérzetet ad viselője számára.
 • Csökkenti a testkamerát viselő személyt érő stresszhatást.
 • Az eszköz megléte már önmagában is jelentősen csökkenti az agressziót és a tényleges támadásokat.
 • A testkamera viselője tudatosabban és magabiztosabban viselkedik a testkamera viselése/használata során.
 • A szervezet vezetői nagyobb biztonságban tudják alkalmazottaikat és eszközeiket, ellenőrizhetőbbnek látják a folyamatokat a testkamerarendszer bevezetését követően.
 • Jelentősen hatékonyabb bizonyítási eljárás, hiszen konkrét, megfelelő szögből készült videó áll rendelkezésre hanggal, ami nem csak gyorsítja az eljárást, de egyértelműen alá is támasztja vagy cáfolja a vádakat, problémákat, igazolja a megtörtént eseményeket.
 • Fentiekből fakad, hogy kevesebb kollega esik ki munkából, amivel jelentős anyagi megtakarítás érhető el a szervezetek számára.

Eredmény: nagyobb biztonságérzet, biztonságosabb munkavégzés, erősebb bizalom!

Munkahelyi biztonság fejlesztése és megőrzése:

Testkamerarendszerek az anyagi vonzatok tükrében

A biztonsági szektorban, közlekedési vállalatoknál, kivonuló szolgálatoknál és hasonló területeken dolgozók gyakran szembesülnek munkájuk során erőszakkal, ami feszültségekhez és mentális, egészségi problémákhoz vezethet. Az erőszak okozta traumák és balesetek okozta kiadások – főként a betegszabadság miatti – jelentős költsége a munkavállalókat és a szervezeteket egyaránt érinti. A felmerülő egészségi problémák eredhetnek konkrét támadásból vagy balesetből, például dolgozót érő közvetlen támadásokból; vagy olyan hosszabb távú hatásból , mint például a stressz okozta egészégi problémák. Bármelyikről is legyen szó, jelentős anyagi terhet jelentenek, és számos figyelmen kívül nem hagyható hatásuk lehet. A munkaerő időleges kiesésén túl a munka újbóli felvétele utáni teljesítménycsökkenés, a pszichés problémák mind a hatékony munkavégzés gátjaivá válnak. Pályaelhagyás esetén az esetleges kártérítésen túl a munkaerőkeresés, -betanítás és -képzés szintén anyagi költségeket jelent.

 

A munkaadók aktívan keresik a hatékony megoldásokat, és a testkamerákba történő befektetés a biztonság növelésének és a költségek csökkentésének lehetséges megoldása lehet.

A testkamerarendszerek számos előnyt biztosítanak nemcsak a felhasználók, de munkáltatójuk számára is. Az, hogy a testkamera alkalmazásával bizonyíthatóan elkerülhetőek konfliktusok és balesetek, nem csak a testi-lelki egészség megóvása szempontjából fontos szempont, de olyan kiadásoktól és veszteségektől is képesek megóvni az alkalmazottakat és alkalmazóikat mint: 
 • Betegellátás költségei
 • Anyagi károk okozta költségek és kiadások
 • Munkaerő kiesés / Keresőképtelenség okozta költségek
 • Eszköz kiesés okozta költségek és kiadások
 • Elhúzódó bizonyítási eljárás és/vagy kivizsgálás okozta időbeli és anyagi csúszások, személyi kiesések keletkezzenek ezek akár:
 • külső okból (támadás, erőszak, baleset, katasztrófa, stb)
 • belső okokból (munkahelyi konfliktus, belső baleset, nem megfelelő szervezés, stb)
 • vagy egyéni/személyi okokból (felelőtlen viselkedés és gondatlanság, szabályok figyelmen kívül hagyása, nem megfelelő felszerelés, stb)

Ezen egészségi, biztonsági és gazdasági költségek fényében a szervezetek folyamatosan keresik a az erőszak előfordulásának csökkentését célzó megoldásokat: a környezet szintjén, alkalmazotti képzésekkel, a személyzet önvédelmi készségekkel vagy akár Taserrel való felkészítésével, vagy az veszélyek csökkentése a fejlett technológiai észlelések révén. Egy metaanalízis azonban azt sugallja, hogy ezek a beavatkozások összességében korlátozott sikerrel járnak, ezért fontolóra kell venni a megelőzés alternatív módjait.


Közlekedési társaságoknál ellenőrök és kalauzok számára vezették be a testkamera használatát, mely jelentős csökkenést hozott az őket ért inzultusok és támadások számában. A zártláncú kamerák, melyek sokszor hangot sem rögzítenek, nem bizonyultak elegendőnek ezen hatások eléréséhez, a testen elhelyezett kamera, közvetlen rálátással, hangrögzítéssel, tisztán rögzített képpel sokkal elrettentőbbnek bizonyult a többi eszköznél.


Összefoglalva: jelentős megtakarítások illetve kárenyhítés érhető el testkamerarendszer használatával, legyen szó akár megelőzésről, akár bizonyításról. Megfelelő bizonyítékok birtokában akár büntető-, akár polgári peres eljárások során is megfelelő döntések születhetnek.

Ezeken felül anyagiakban nehezen mérhető a bizonyítással megtámogatott szakmai/céges/szervezeti reputáció, a jó hírnév megőrzése a szakszerű munkavégzés révén, ami kép- és hangfelvételekkel is igazolható, így jelentősen erősítheti a szervezetbe vetett bizalmat. 

Megnövekedett biztonság, kevesebb atrocitás = csökkenő munkahelyi stressz

dolgozók munkakörülményeinek javítása és megőrzése mellett fontos szempont a védelem, illetve a hosszú távú hatások ismerete és azok kezelése. Nem elhanyagolható a felhasználó munkavégzése során fellépő stressz, ami bizonyítottan számos területen érezteti hatását. A lecsökkent stresszfaktor kevesebb betegszabadságban, hatékonyabb munkavégzésben és jobb hozzáállásban nyilvánul meg, ugyanakkor a stressz és veszély okozta felmondások aránya is csökken, amihez a testkamerahasználat szintén jelentősen hozzájárulhat.

1.(Diers, Duffield, & Catling-Paull, 2010; Estryn-Behar & Van Der Heijden, 2008; Waschgler & Ruiz-Herna´ndez, 2013)

2.Reducing Assaults Against Staff Using Body-Worn Cameras (BWCs) in Railway Stations - Barak Ariel, Mark Newton , Lorna McEwan , Garry A. Ashbridge , Cristobal Weinborn , and Hagit Sabo Brants (Criminal Justice Review 2019, Vol. 44(1) 76-93 ª 2018 Georgia State University)