Testkamerák felhasználhatósága iparágak szerint

Rendvédelem

A rendvédelmi dolgozók számára ma már megszokott, és egyértelműen hasznos a testkamera viselése. Azon túl, hogy bizonyító erejű felvételt biztosít a későbbi eljárások során, számos további előnnyel is jár rendszerbe állításuk. A tapasztalatok azt mutatják, a térfigyelő rendszerek sokszor nem tudnak elegendő információt nyújtani a bizonyításhoz vagy a megelőzéshez, hiszen számos vakfolttal rendelkeznek, amelyek kiismerhetőek, továbbá, főképp a hangrögzítés hiánya miatt, gyakran hiányoznak az esemény megértéséhez elengedhetetlen információk. A járőrök által viselt testkamerákkal kiegészített rendszer azonban többnyire már elegendő mennyiségű információt képest szolgáltatni a későbbi vizsgálatok sikeres lefolytatásához.

A testkamerák azonban nem csak bizonyítékot rögzítenek, hanem preventív eszközök is. A testkamera viselése, az arról történő tájékoztatás rendkívül hatékonyan akadályozza meg a veszélyes helyzetek kialakulását és eszkalálódását. Amennyiben ez mégis megtörténik, az esemény többnyire enyhébb lefolyású lesz.

A testkamerával kapcsolatos kutatások nagyon sok érdekes eredményt mutattak meg az elemzők számára: használatukról azt találták, hogy közel nullára csökkentik a rendőrökkel szembeni panaszokat (93%-os átlagos csökkenés; (Ariel, Sutherland és Henstock, 2017), valamint akár 50%-kal csökkentik az erőszak bármely típusát (Ariel et al. ., 2016; Henstock és Ariel, 2017;  Jennings et al., 2015a). Egy felmérés szerint, ami a testkamera használatának bevezetése előtti és utáni statisztikákkal foglalkozott, azt mutatta ki, hogy a testkamerák használatával közel egyharmadával csökkent a járőrök elleni támadások száma (Ariel et al., 2017). (*)

Közterületi feladatokat ellátó személyek, vad- és természetőrök számára szintén számos európai országban nyújtott eddig hatalmas segítséget a testkamera rendszerek használata, legyen szó akár támadás megakadályozásáról, akár helyzetmeghatározásról a felmerülő események kapcsán, akár utólagos bizonyítási eljárásról.

(*) Reducing Assaults Against Staff Using Body-Worn Cameras (BWCs) in Railway Stations - Barak Ariel, Mark Newton , Lorna McEwan , Garry A. Ashbridge , Cristobal Weinborn , and Hagit Sabo Brants (Criminal Justice Review 2019, Vol. 44(1) 76-93 ª 2018 Georgia State University)

Katasztrófavédelem

Sajnos nem csak a rendvédelmi dolgozók vannak kitéve támadásoknak, hanem a tűzoltóknak és más első körös mentő egységeknek is nagyon sok nehézséggel kell megküzdeniük a szolgálatteljesítés során. Ezek a helyzetek nem csak a hivatásos állomány és felszereléseik épségét veszélyeztetik, de akadályozhatják a mentést, kockára tehetik más személyek testi épségét vagy fokozhatják a veszélyt, amelyet a kivonuló állomány megszüntetni igyekszik. A kamerafelvételek nagyon sok hasznos információt biztosítanak, hiszen már a helyszínre érkezés során tapasztalt körülményeket is rögzítik, ezáltal a mentés során a bekövetkezett változásokat is tudják vizsgálni, a beavatkozás során megsérült és/vagy megsemmisült tárgyakról is készülhet felvétel. Nagyon fontos szempont az élő kép biztosítása a központ felé, amely GPS pozícióval együtt életmentő lehet. A művelet során készülő felvételek utólag kiválóan felhasználhatóak oktatásra, vagy esettanulmányok készítésére, melyekhez a testkamerarendszerek számos szerkesztő funkcióval rendelkeznek. 

Mentők

A mentők vonulás során nagyon sok atrocitásnak vannak kitéve, sokszor válnak támadás áldozatává, olykor pedig bűncselekmények elkövetésével is meggyanúsítják őket. A testkamera, szemben a gépjárművekbe telepített rendszerekkel, az épületekben, a járműtől távolabb is fontos segítséget tud nyújtani számukra. Azon kívül, hogy a testkamerák jelenléte elejét veszi a legtöbb konfliktusnak, szükség esetén a GPS pozícióadatok segítségével segítséget lehet küldeni a helyszínre, akár más szervekkel együttműködve. Gépjárműbe helyezhető tartóval a testkamera forgalomrögzítő kamerát kiváltva is tud működni, egyúttal pedig a gépjármű helyzetéről és sebességéről is pontos információkat tud nyújtani (megfelelő kamera és rendszer esetén). Az élő kép rendkívüli segítséget nyújthat a mentést végzők irányítása során, az esemény helyszínétől távol levő szakértők bevonhatósága pedig gyakran kulcsfontosságú lehet, hiszen területismereti, biztonsági kérdésekben, vagy akár életmentő beavatkozás, diagnózis során azonnal képi információ áll rendelkezésre. A GPS-alapú helymeghatározás nélkülözhetetlen lehet további beavatkozó egységek helyszínre küldéséhez, mentésnél, vagy a megfelelő egységek kiválasztása során.

Közlekedés és közlekedésbiztonság

A közlekedési társaságok munkatársai is gyakran vannak kiszolgáltatva támadásnak vagy egyéb atrocitásnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a testkamerát használó cégek jegykezelőit és sofőreit ért támadások száma hatalmas mértékben csökkent a rendszer bevezetését követő nagyon rövid időn belül. Bár számos jármű rendelkezett korábban is zárt láncú kamerákkal, ezek visszatartó ereje nem érvényesült olyan mértékben mint a testkamerák esetében, ahol a kamera jelenléte hangsúlyosabb, feltűnőbb. Emellett, a felvételek kép- és hangminősége, illetve a kamera helyzete és látószöge jobban felhasználható információkat nyújtott a zártláncú kamerákkal szemben. Forgalomirányítás során szintén nagy segítséget jelentettek a testkamerák a türelmetlen sofőrök kezelésében, illetve a bekövetkezett események és beérkező panaszok utólagos kezelésében.

Parkolóőrök munkája során is sok esetben bizonyul rendkívül hasznosnak a testkamera viselése. Nem csak a szabálysértés ténye bizonyítható általa, de az intézkedő parkolóőrrel szembeni erőszakos cselekmények is rögzíthetők, és szükség esetén felhasználhatóak bizonyítékként az eljárás során.

Civil biztonsági szféra

Biztonsági őrszolgálatok, személy- és objektumvédelem, veszélyes telephelyek őrzése, értékszállítás, és számos egyéb hasonló területen jelent segítséget és előnyt a testkamerarendszerek használata. Legyen szó akár külső hatásra bekövetkező eseményről (illetéktelen behatolás, lopás, támadás, baleset) akár belső mulasztás lehetőségéről, a testkamera-felvételek minden esetben megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot tudnak nyújtani. Ezek nem csak az esemény okozta eljárás során válnak nélkülözhetetlenné, de a videofelvételeket elemezve, felhasználva gyakran megelőzhető a hasonló események kialakulása vagy enyhítő lesz negatív hatása, az állomány pedig felkészültebbé tehető. Élő kapcsolattal távolról is segítséget és támogatást lehet biztosítani a helyszínen szolgálatot teljesítő kollegáknak, ezáltal javulhat a biztonság, és a munkavégzés hatékonysága.

Műszaki területek

Távoli munkavégzés során sokszor szembesülnek a mérnökök, építőipari dolgozók, technikusok, szerelők és más munkatársak olyan nehezen megoldható problémákkal, amelyeknél a távfelügyelet és a távoli segítségnyújtás hatalmas segítséget jelenthet. Egy központból több helyszín felügyelete is elvégezhető, akár élő képpel is, így hatékonyabb támogatást tud nyújtani a cég a területen dolgozók számára. Ugyanakkor a felvételek alkalmasak események vizsgálatára, elemzésére is, bizonyítékként pedig felhasználhatóak később felmerülő problémák kezelésére, ami a veszélyes munkakörülmények között végzett tevékenységek esetében kulcsfontosságú lehet.