Testkamerák felhasználhatósága iparágak szerint

Rendvédelem

A rendvédelmi dolgozók számára egyértelmű előnyt jelent a testkamera viselése. Azontúl, hogy bizonyító erejű felvételt biztosít a későbbi eljárások számára számos további lehetőséget és előnyt képes biztosítani A tapasztalatok alapján a térfigyelő rendszerek sokszor nem tudnak elegendő információt nyújtani a bizonyításhoz, megelőzéshez, hiszen számos vakfolttal rendelkeznek melyek kiismerhetőek, ugyanakkor hang rögzítés hiánya fontos információkat nem tesz elérhetővé. Kiegészítve a járőrök által viselt testkamerákkal a rendszer elegendő mennyiségű információt képest szolgáltatni későbbi eljárások sikeres lefolytatásához.

 

Emellett a testkamera viselése, az arról történő tájékoztatás rendkívül hatékonyan akadályozza meg a veszélyes helyzetek beindulását és eszkalálódását, illetve amennyiben megtörténik az esemény jelentősen enyhébb lefolyású lesz a legtöbb esetben. A felvételek a későbbi eljárások során egyértelmű bizonyítékot szolgáltatnak az eseményekről, bárhogyan is történtek azok meg.

 

Ugyanakkor a testkamera kutatások nagyon sok érdekes eredményt mutattak meg az elemzők számára: használatukról azt találták, hogy közel nullára csökkentik a rendőrökkel szembeni panaszokat (93%-os átlagos csökkenés; (Ariel, Sutherland és Henstock, 2017), valamint akár 50%-kal csökkentik az erőszak bármely típusát (Ariel et al. ., 2016; Henstock és Ariel, 2017;  Jennings et al., 2015a). Bizonyos felmérés szerint, ami a testkamera használat előtti és utáni statisztikákkal dolgozott bebizonyosodott, hogy közel két harmadára csökkentik a járőrök elleni támadásokat (Ariel et al., 2017). (*)

 

Közterületi feladatokat ellátó személyek, vad- és természetőrök számára szintén számos európai országban nyújtott eddig hatalmas segítséget a testkamera rendszer használata legyen szó akár támadás megakadályozásáról, akár helyzet meghatározásról bármilyen felmerülő esemény kapcsán, akár későbbi bizonyítási eljárásról.

(*) Reducing Assaults Against Staff Using Body-Worn Cameras (BWCs) in Railway Stations - Barak Ariel, Mark Newton , Lorna McEwan , Garry A. Ashbridge , Cristobal Weinborn , and Hagit Sabo Brants (Criminal Justice Review 2019, Vol. 44(1) 76-93 ª 2018 Georgia State University)

Katasztrófavédelem

Nem csak a rendvédelmi dolgozók vannak kitéve támadásoknak, sajnos a tűzoltóság, és más első körös mentő egységek is nagyon sok nehézséggel kell megküzdjenek szolgálatteljesítés során. Ezek nem csak a hivatásos állomány és felszereléseik épségét veszélyeztetik, de akadályozhatják a mentést, mások épségét fenyegetik, vagy fokozhatják a veszélyt, melyet a kivonuló állomány megszüntetni igyekszik. Ezen felül a kamerafelvételek nagyon sok hasznos információt biztosítanak, hiszen már a helyszínre érkezés során tapasztalt körülményeket is rögzíti, ezáltal a mentés során bekövetkezett változásokat tudják vizsgálni, a beavatkozás során megsérült és/vagy megsemmisült tárgyakról is készülhet felvétel. Nagyon fontos szempont az élő kép biztosítása a központ felé, mely GPS pozícióval együtt életmentő lehet. A felvételek utólag kiválóan felhasználhatóak oktatásra, vagy esettanulmányok készítésére, melyekhez a rendszer számos szerkesztő funkcióval rendelkezik.

Mentők

A mentők vonulások során nagyon sok atrocitásnak vannak kitéve, sok támadásnak esnek áldozatul, olykor meggyanúsításra kerülnek büncselekmények elkövetése kapcsán. A testkamera szemben a gépjárművekbe telepített rendszerekkel, az épületekben, messzebb a járműtől is hatalmas segítséget tud nyújtani számukra. Azontúl hogy elejét veszi a legtöbb konfliktusnak, baj esetén a GPS lokációt felhasználva további segítséget lehet küldeni számukra, akár más szervekkel együttműködve. A testkamera gépjárműbe helyezhető tartóval a forgalomrögzítő kamerát kiváltva is tud működni, egyben a gépjármű helyzetéről és a sebességéről pontos információkat tud nyújtani (megfelelő kamera eszköz esetén). Az élőkép rendkívüli segítséget nyújthat a mentést végzők irányítása során, külső szakértő különleges esetekben életmentő lehet akár területismeretben, biztonsági kérdésekben, vagy életmentő beavatkozás, diagnózis során. A GPS helymeghatározás nélkülözhetetlen lehet további beavatkozó egységek helyszínre küldésében, mentésben, vagy a megfelelő egységek kiválasztása során.

Közlekedés és közlekedésbiztonság

Számos esetben lesz közlekedési társaság alkalmazottja támadás vagy egyéb atrocitás áldozata. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a testkamerát használó cégek esetében a jegykezelők és sofőröket ért támadások száma hatalmas mértékben csökkent a használat megkezdése után nagyon rövid időn belül. Bár számos jármű rendelkezett korábban zárt láncú kamerákkal, azonban ezek visszatartó ereje nem érvényesült olyan mértékben mint a testkamerák esetében, aminél a közeli felvétel és a kamera helyzete nyomatékosabb hatást keltett. Ugyanakkor a felvételek képének és hangjának minősége, illetve a kamera elhelyezés jobban felhasználható információkat nyújtott a zártláncú kamerákkal szemben. Forgalomirányítás során szintén hatalmas segítséget jelentettek a testkamerák a türelmetlen sofőrök kezelésében, illetve a bekövetkezett események utólagos kezelésében. Parkolóőrök munkája során sok esetben bizonyult rendkívül hasznosnak a testkamera viselése, ahol nem csak a szabálysértés ténye nyert bizonyítást, de az intézkedő hatósággal szemben fellépő személy ellen is megfelelő bizonyítékok váltak elérhetővé.

Magánbiztonsági szféra

Biztonsági őrök, őrzött objektumok, veszélyes telephelyek, értékszállítás, és számos egyéb területen hatalmas segítséget és előnyt tud nyújtani a testkamera rendszerek használata, legyen szó akár külső hatásra bekövetkező eseményről szó (illetéktelen behatolás, lopások, támadások, balesetek) akár belső mulasztás lehetőségéről, minden esetben megkérdőjelezhetetlen bizonyítékot tudnak nyújtani a felvételek. Ezek nemcsak az esemény okozta eljárás során válnak nélkülözhetetlenné, de tapasztalatait felhasználva megelőzhetőek hasonló események, azok hatása enyhítő lesz, az állomány felkészültebbé tehető. Élő kapcsolattal megadható a szükséges plusz segítség a helyszínen szolgálatot teljesítő végrehajtói állománynak, ezáltal javulhat a biztonság, az eljárási rend, hatékonyabb munkavégzés érhető el. 

Műszaki területek

Távoli munkavégzések során sokszor szembesülnek a mérnökök, építőipari dolgozók, technikusok, szerelők és hasonló munkakörben tevékenykedő alkalmazottak nehezen megoldható problémákkal, amelyeknél a távfelügyelet és távoli segítségnyújtás hatalmas segítségnek bizonyul. Egy központból több helyszín felügyelete is elvégezhető, akár előképpel is, így hatékonyabb támogatást tud nyújtani a cég a területen dolgozók számára. Ugyanakkor a felvételek alkalmasak események vizsgálatára, elemzésére, bizonyítékként felhasználhatóak később felmerülő problémák kezelésére is, ami különösen fontos veszélyes munkakörülmények között.