Testkamera-kölcsönzés. A Radiorent BWC szolgáltatása nem csak azért számít újdonságnak Magyarországon, mert idehaza először foglalkozik professzionálisan testkamerák bérbeadásával, hanem azért is, mert még nagyon kevés hazai szervezet és vállalkozás használ testen viselt kamerákat. Túl keveset tudunk még ezekről az eszközökről és hasznukról, kicsit talán félünk is tőlük.  Zsigrai Zoltánt, a RadioRent testkamera-üzletágának vezetőjét kértem meg, hogy beszéljen a különböző rendszerek előnyeiről és a testkamera-bérlésről.

Zsigrai Zoltán a Radiorent BWC
testkamera üzletágának vezetője

Mit jelent az, hogy testkamera? Miben különbözik attól, mintha fognék egy mobiltelefont és a  zsebemből kikandikáló kamerával rögzítenék? Vagy egy akciókamerától, amit a kabátomra is rögzíthetek? 

– A testkamera annyiban specifikusabb mint a felsorolt eszközök, hogy az általa készített kép-, hang- és videófelvételeket bizonyítékként fel lehet használni bármilyen eljárásban. Ennek komoly feltételei vannak, ezért fontos, hogy az eszköz és a szoftver ezeknek mindenben feleljen meg. Például biztosítaniuk kell, hogy ne férhessen hozzá bárki a felvételekhez, ne lehessen módosítani azokat, és hogy a felvételeket megfelelő biztonsággal tárolja vagy továbbítsa a megfelelő jogosult számára.  Ugyanis csak a jogosultsággal rendelkező személyeknek szabad hozzáférnie ezekhez az adatokhoz. A testkamera működési elve egyébként nagyon hasonló a mobiltelefonoknál vagy akciókameráknál megszokotthoz, de a bizonyíthatóság és az adatbiztonság számítanak kulcsszempontnak ezeknél az eszközöknél. 

Hogy kell elképzelni ezeknek a készülékeknek a működését? Egy akciókameránál elindítom a felvételt, aztán megállítom, később pedig, akár rákötve egy számítógépre, akár magán az eszközön, visszajátszom. Miben más egy ilyen eszköz kezelése, mitől lesz titkosabb, biztonságosabb, és hogyan tudjuk szabályozni a hozzáférést?

– Az első és legfontosabb különbség maga a hardver. Egy akciókamerához képest a testkamerákban nincs kivehető memóriakártya, vagy más olyan elem, amivel magát az adattárolót ki lehetne szedni az eszközből. Az esetek túlnyomó többségében nem lehet egyszerűen a kamera és egy számítógép közvetlen csatlakoztatásával leszedni a felvételeket. Vagy egy speciális dokkolóegységre van ehhez szükség, vagy egyéb védelmi megoldás, például felhasználó azonosítása vagy titkosítás akadályozza meg, hogy illetéktelen személy férjen hozzá a felvételekhez. A legtöbb gyártó figyel arra, hogy ez hardveresen is meg legyen oldva. 

A RadioRenttől több fajta testkamera is vásárolható, illetve bérelhető. Nem konkrét márkákra vagy típusokra vonatkozik a kérdésem, de mi a különbség közöttük? Miben különbözik pl. egy olcsóbb és egy drágább készülék? Egyáltalán, lehet ilyen módon különbséget tenni közöttük?

– Mint szinte minden műszaki eszközt, a testkamerákat is lehet különböző kategóriákba sorolni. Értelemszerűen, a legmegbízhatóbb, illetve a legtöbb felhasználási lehetőséget nyújtó kamerák a legdrágábbak. A gyártók többségénél ugyanaz a tendencia figyelhető meg, amit számos más funkciójú elektronikai eszköznél már megszoktunk, vagyis, hogy licencelik a különböző szolgáltatásokat és hozzáféréseket. Tehát az önmagában nem elegendő, hogy  valaki megvásárolja az eszközöket; azok csak akkor fognak működni, ha havi- vagy éves díjas szolgáltatásra is előfizet a vásárló. 

A legegyszerűbb testkamerák csak rögzítésre, illetve az eszközön történő videotárolásra alkalmasak. Ahogy haladunk a drágább vagy a komolyabb beruházást igénylő rendszerek felé, úgy nő az a funkcióválaszték, amit az eszközök kínálnak. Például a következő nagyobb kategória az online megtekintést vagy távoli felügyeletet is biztosító testkamerák csoportja. Ezekhez a kamerákhoz általában diszpécserszoftver is rendelkezésre áll: távolról be lehet tekinteni a felvételekbe, földrajzi helyzetmeghatározással térképen is láthatjuk, hogy hol is van az eszköz, vagy akár online, élő videofolyamot is lehet nézni távolról. 

Vannak olyan testkamera-gyártók, akik kimondottan csak a videorögzítéssel foglalkoznak, de vannak olyan cégek is, akik integrálják a kommunikáció más formáit is: az ő testkameráikkal szöveges üzeneteket is lehet küldeni, illetve interneten működő adóvevőként  (PoC)  is használhatók, feltéve, hogy rendelkezésre áll a megfelelő licenc illetve a szükséges 4G- vagy WiFi-hálózat. 

Online testkamerarendszer diszpécserkonzollal és térképes helymeghatározással

A gyakorlatban mire jók az online funkciók? Például az említett a “betekintés”. Kinek és milyen célra lehet érdemes online működő készüléket választani? 

– Az online funkciókat sok mindenre lehet használni. Nagyjából csak a képzelet szab határt annak, hogy milyen feladatokat tudunk így megoldani. Magának az online funkciónak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy nagyon minimális késleltetéssel élőképet tudunk kapni a helyszínről. Egy diszpécser vagy egy illetékes személy, élő kép alapján távolról is be tud avatkozni a helyzetek eszkalációjába. De használható a funkció oktatás során vagy szerelés közben is: egy távolban tartózkodó szakértő szakmai tanácsokat tud adni a helyszínen dolgozó kollégának. Nyugaton használják például tűzoltók is, akiknél fontos szerepet kap az élő kép, főleg műszaki mentés során. A tűzoltónak ugyanis gyakran kell a helyszínen döntést hoznia, néha olyan helyzetekben is, ahol nem ő ismeri a legjobban a helyszínt vagy egy adott eszköz működését. Ilyenkor az élő kép és hang segítségével távoli szakértők segíthetik a mentőakció sikerét.  De forgalomirányításhoz is használják, például a holland rendőrök tömegrendezvények idején. Nagyon sok olyan felhasználási terület van, ahol hasznos tanácsokkal tudják ellátni a területen dolgozó munkatársakat, vagy felügyelni a munkájukat. A készülékeket gyártó partnereinktől sok esettanulmányt kapunk, és ezekből kiderült, hogy külföldön az egészségügyben is nagyon sok testkamerát alkalmaznak, ápolók, orvosok és a kivonuló szolgálatok is viselnek kamerákat, felügyelet, távsegítség és a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében. 

Testkamera akcióban

– Hogyan választottátok ki azokat a típusokat, márkákat, amiket bérelni vagy vásárolni lehet?

Több gyártó terméke is elérhető a RadioRentnél, mind vásárlással, mind bérléssel. Annak alapján tudunk eszközöket ajánlani a felhasználónak, a vásárlónak vagy a bérlőnek, hogy neki milyen feladatok ellátására, milyen funkciókra van szüksége. 

Maga a kiválasztás egy hosszú folyamat volt. Többen, műszakilag, hardveresen és szoftveresen is alaposan megvizsgáltuk több gyártó termékeit és a hozzá tartozó szoftvereket. Minden olyan szempontból vizsgáltuk egy-egy eszköz használhatóságát, rendelkezésre állását, megbízhatóságát, amit fontosnak gondolunk ahhoz, hogy a kamerára a terepen is mindig számítani lehessen.  
A legfontosabb szempont általában a megbízhatóság, vagyis, hogy mennyire masszív, mennyire bírja az adott területen végzett munkát az eszköz hardveresen, illetve mennyire megbízható az a szoftver, ami lehetővé teszi, hogy mindez működjön is, akár online, akár offline kamerákról beszélünk is. De ugyanennyire fontos szempont volt az eszközök  megfelelősége is, azaz, hogy ne csak megbízhatóan működjenek, hanem az európai műszaki és adatvédelmi elvárásoknak is megfeleljenek.

A tesztelés során nagyon sok rendszer korán kiesett a rostán, egyfelől európai rendszerekkel való nem megfelelő együttműködés miatt, például egyes online eszközök nem azokon a frekvenciasávokon működtek ahol a hazai mobilszolgáltatók, így az adatok, metaadatok  továbbítása vagy a videofolyamok nem működtek tökéletesen. De esett ki gyártó nem megfelelő minőségű hardver vagy rosszul működő szoftver miatt is.

– Magyarországon nagyon kevés testkamerával találkozunk, mi ennek az oka?

– Világszerte nagyon komoly igények merültek fel rengeteg megrendelő részéről. Nagyon sok testkamera-eszközt szeretnének a közeljövőben hadrendbe állítani különböző szervezetek, magáncégek éppúgy, mint bűnüldöző és egyéb hatósági szervek. Ezekre a megrendelésekre, tenderekre egyre több gyártó igyekszik minél komolyabb formában lecsapni.  

Magyarország most igyekszik átvenni nagyon sok technológiai újítást, illetve megfelelően kialakítani ezek szabályozását. Ennek a folyamatnak egy része a nagyon nagy hangsúlyt és szerepet kapó európai GDPR átültetése a magyar jogszabályokba.  Úgy érzem, hogy Magyarországon most indul be majd igazán a testkamerák korszaka, most fognak elterjedni. De kis időnek még el kell telnie ahhoz, hogy könnyebben és olajozottabban működjenek ezek a rendszerek és a társadalom is jobban elfogadja a létezésüket. Mint minden újdonság esetében, valószínűleg nagyon sokan tartanak attól, hogy mi mindenre lehet használni egy testkamerát. De hamar rá fog ébredni a közvélemény, hogy ezek az eszközök az ő érdeküket is szolgálják. A testkamera jelenléte ugyanis a viselője magatartását is pozitívan befolyásolja, ezáltal fellépésük, intézkedéseik szakszerűbbek, szabályszerűbbek, udvariasabbak lesznek. 

Azokban az országokban, ahol már elterjedtebbek a testkamarák, a statisztikák egyértelműen mutatják ezeknek a rendszereknek a hasznát. A kamerát viselőket kevesebb inzultus éri, csökken a támadások száma és súlya. A felvételeknek köszönhetően felgyorsultak és egyszerűbbé váltak a bizonyítási eljárások és egyéb vizsgálatok, legyenek azok hivatalosak vagy belsőek. Ezzel párhuzamosan az intézkedésekkel szembeni panaszok száma is rendkívül jelentős mértékben csökkent. 

A RadioRentnél lehet vásárolni és bérelni is testkamerát. Kinek ajánlanád azt, hogy saját testkamerákat vásároljon, és kinek azt, hogy béreljen?

– Nagyjából ugyanúgy lehet összefoglalni az előnyeit és hátrányait bármelyik konstrukciónak, mint az adóvevő-készülékek esetén. Bérlés során nem kell a felhasználónak eszközparkot fenntartania. Ez mindenféleképpen előnyös ha eseti jelleggel szükséges készülékeket hadrendbe állítani. Ilyenkor nem csak a készülékeket nem kell megvásárolni, hanem kiesnek olyan költségek is mint például az eszközök szervizeltetése, karbantartása, a rendszerhasználati és előfizetési díjak. Ha online kamerákról beszélünk, akkor a SIM-kártyák használatának is költségei vannak, ráadásul az előfizetésekhez többnyire hűségidő is kapcsolódik. Tehát ha valahol nem tudják folyamatosan kihasználni az eszközöket úgy, hogy az gazdaságos legyen, a bérlés előnyösebb megoldást jelenthet.

További előnye a bérlésnek, hogy meghibásodás esetén cserekészüléket biztosít a Radiorent BWC, így nincs eszközkiesés a szervizelés idejére, ami, a hibától függően, akár hosszabb ideig is tarthat. A rendszer működtetését is a bérbeadó biztosítja, tehát a bérlőnek csak a felhasználással van dolga, amihez tanácsokat és oktatást is kap tőlünk. 

Ezzel szemben inkább a vásárlás ajánlott azoknak, akik teljes körűen saját kezükbe szeretnék venni és tartani a rendszer üzemeltetését és felügyeletét. Olyan cégeknek például, akik a rendszert saját belső informatikai hálózatukon belül szeretnék működtetni, a megvásárlás előnyösebb lehet, mivel ebben az esetben a rendszer teljes kiszolgálása egy saját tulajdonú, a belső hálózatra csatlakozó szerveren történik, amihez mások egyáltalán nem férnek hozzá. Ha az ügyfél ilyen rendszer üzembeállításán gondolkodik, a RadioRent a rendszer megvásárlását javasolja. Különlegesebb projekteknél, nagy darabszámok esetén is kedvezőbb lehet a vásárlás, egyrészt a mennyiségi kedvezmények miatt, másrészt azért, mert a saját tulajdonú szerveren a nagy készülékszám miatt alacsonyabbak lehetnek a fajlagos üzemeltetési költségek.

RadioRent adóvevők és testkamera

Milyen felhasználói körnek, milyen felhasználási célra ajánlanád a RadioRent testkameráit?

– A felhasználás kapcsán rengeteg területet felsorolhatnék. Első körben nyilván mindenki a biztonsági cégekre gondol, illetve olyan fegyveres vagy kivonuló testületekre, akiket a mindennapi feladatok ellátása során támadás, inzultus érhet, vagy olyan szituációba kerülhetnek, ahol mindenféleképpen szükséges annak bizonyítása, hogy mi történt az események során.  Például nyugaton a tűzoltók is azért használnak testkamerát, mert olyan állapotokat tud rögzíteni vele a kivonuló egység, amiket a  katasztrófahelyzet vagy tűzeset kapcsán később már nem tudnának vizsgálni. A testkamera-felvételeken viszont olyan korábbi állapotok is láthatók, amit a későbbi vizsgálatok során elemezni lehet. 

Ezen kívül ajánljuk a testkamera-rendszer bevezetését veszélyesebb üzemekben dolgozók számára is. A testkamera életeket menthet, baleseteket előzhet meg, akár közvetlen, terepi feladatok során, akár úgy, hogy oktatás során használják a felvételeket. Nagyon sok videóanyagot fel tudnak használni a cégek esettanulmányként, hogy a képzések és felülvizsgálatok során a megfelelő tapasztalatokat és következtetéseket  le tudják vonni a valós szituációk elemzésével és a folyamatokat biztonságosabbá tudják tenni. 

Sportesemények kapcsán is felmerült testkamerák használata. A videófelvételek a sportoknál mindig is kiemelt szerepet játszottak. Elemezték a játékosok, sportolók mozgását, hogy hogyan lehetne azt fejleszteni, hatékonyabbá tenni.  Bizonyos testkamerák megfelelő védettségi besorolásúak, így  akár még extrém sportokhoz is elképzelhető a használatuk. Ezen kívül filmforgatásokhoz is vettek már igénybe testkamerákat, hogy jó minőségben, akciójelenetekhez, rendőrségi jelenetekhez használják fel a felvételeket. 

– Tegyük fel, hogy szervezek egy eseményt, mondjuk egy sportrendezvényt vagy egy koncertet, és azt szeretném, ha a szervezőknél vagy a biztonsági személyzetnél legyen testkamera. Hogyan zajlik a bérlés a gyakorlatban? 

– Ha szeretnénk testkamerát használni, azt kell átgondolnunk, hogy az milyen módon fog hatni a megjelentekre. A testkamera egyik legfontosabb tulajdonsága maga a megléte. Létezik egy olyan pszichológiai jelenség, hogy az emberek, ha videón rögzítik őket, akkor a legtöbb esetben ösztönösen másképp viselkednek. Ez a testkamerák nagyon fontos visszatartó ereje. Már maga a kamera jelenléte megakadályozza bizonyos folyamatok eszkalálódását, ezáltal rendkívül kedvező hatást tud gyakorolni a kontrollálandó személyekre illetve tömegre. Ezt nagyon sok kamera ki is használja: kijelzővel meg is jeleníti az épp rögzített képet: aki kapcsolatba kerül egy biztonsági személlyel, saját magát látja a kijelzőn, így egyértelművé válik, hogy felvétel készül róla. A bérkészletünkben levő készülékek egy része rendelkezik is ezzel a funkcióval.  

A bérlés folyamata viszonylag egyszerű. Ha az ügyfél jelzi nekünk az érdeklődését vagy konkrét igényét, kollégáink felveszik vele a kapcsolatot, hogy átbeszéljék az elképzeléseket és elvárásokat. Tisztázni kell, mi a feladat. Az adategyeztetés során megbeszéljük, hány darab készülékre van szükség, milyen funkciókat kellene tudnia ezeknek az eszközöknek, milyen felügyeletet vagy támogatást szeretnének a bérelt készülékekhez. Ez alapján készül majd az árajánlat, benne az ajánlott készülékekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal és persze az adott időszakra szóló bérleti díjjal. Az árajánlat elfogadása után a RadioRent elkezdi a testkamerák előkészítését és elvégzi a szoftveres beállításokat, majd átadja azokat az ügyfél részére.  Az eszközöket gyakorlatilag úgy adjuk át, mintha az ügyfél saját eszközei lennének: az ügyfél rendelkezik felettük, ő dönt a felhasználás módjáról, természetesen a beállított funkciók figyelembevételével. Az ügyfél kezeli a kamerák felvételeit és a bérleti időszak lejárta végén visszajuttatja a RadioRenthez az eszközöket. Miután a készülékek visszakerülnek hozzánk, zárt rendszerben visszaállítjuk a készülék alapbeállításait, aminek során törlődnek a rajtuk található összes felvételek, fájlok, beállítások és adatok, és csak ezt követően kerülnek vissza a bérkészletbe vagy mennek ki a következő bérlőhöz.  Ily módon minden, a bérlés  során rögzített felvételt és adatot csak és kizárólag az ügyfél kezel. 

Ha online eszközről van szó, természetesen megkapja az ügyfél a számára szükséges  szerverhozzáféréseket is,  és ezek segítségével saját hatáskörben fogja a felügyeletet ellátni, majd a bérlési időszak lejártával megszűnik a hozzáférése.

Milyen időtartamra lehet bérelni testkamerákat a Radiorent BWC-től?

– Szinte bármilyen időtartamra lehet bérelni. A legrövidebb bérlési konstrukciónk egy nap, de hosszú távú bérlésre is mód van: az ügyfél minden szükséges kiegészítőt megkap ahhoz, hogy a bérlés időtartama alatt zökkenőmentesen tudja használni az eszközöket.  Ehhez biztosítjuk a kiegészítőket is: tokokat, töltőket, ha olyan a rendszer, akkor tartalék akkumulátorokat és minden egyebet, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfél huzamosabb ideig, akár hosszú távon is használni tudja a rendszert.

A bejegyzéshez nem lehet hozzászólni