ÁSZF

RADIORENT PLUS KFT. – V.01.
Hatályos 2021.július 01.napjától

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Az Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Üzleti ÁSZF vagy ÁSZF) hatálya A jelen Üzleti ÁSZF hatálya kiterjed a RADIORENT PLUS Kft. által forgalmazott termékek értékesítésére, ide értve a www.radiorent.hu
weboldalon működtetett webáruházon keresztül elérhető és megvásárolható valamint a RADIORENT PLUS Kft. ügyfélszolgálatán (tel: +36/1 220 7126 e-mail: info@radiorentplus.huinfo@rrp.hu) keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, továbbá a RADIORENT PLUS Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatásokra is, így különösen de nem kizárólagosan a RADIORENT PLUS Kft. termékeinek bérbeadására.
Jelen Üzleti ÁSZF személyi hatálya az Eladóra/Szolgáltatóra, valamint a jogi személyre, egyéb szervezetre vagy egyéni vállalkozóra, mint Üzleti Partnerre (továbbiakban Üzleti partner, vagy B2B partner vagy vásárló) terjed ki.
A jelen Üzleti ÁSZF területi hatálya alá tartozó kereskedelmi ügyletek és Üzleti partnerek által elérhető egyéb szolgáltatások célja és tárgya kifejezetten az úgynevezett B2B ügyletek, szerződések létrejötte, azaz a Szolgáltató jogosult megtagadni a vásárló kiszolgálását amennyiben az nem minősül Üzleti partnernek.

1.2. Szolgáltató adatai:
Cégnév: RADIORENT PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.
Központi ügyintézési hely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.
Cégjegyzékszáma:01-09-958741
Adószáma:23293229-2-42
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-1-220 7126
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@radiorentplus.huinfo@rrp.hu

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Forgalmazott termékek értékesítése kizárólag Üzleti Partner vásárló, mint végfelhasználó részére történik.
A termékeket azok jellegükre és felhasználási módjukra jellemző mennyiségben kerülnek értékesítésre.

2.2. Tájékoztatás a termékekről
A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekről részletes termékismertetőt biztosít az Üzleti Partner részére. A termékismertető elsődlegesen a Szolgáltató weboldalán érhető el, az adott termékhez tartozó leírásban.
A termékekkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait, jellemzőit, műszaki/technikai paramétereit), valamint az eladási árakat az Üzleti Partner a Szolgáltató weboldalán (www.radiorent.hu) ismerheti meg. A webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek.

2.3. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés, szerződéskötés, valamint szavatossági, jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

2.4. A RADIORNET PLUS Kft. az általa forgalmazott termékek feletti tulajdonjogát a termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja.

2.5. Jótállás, garancia:
A RADIORENT PLUS Kft. az általa értékesített termékekre 12 hónap szerződésen alapuló jótállást, garanciát vállal.
A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Üzleti Partner részére történő átadással kezdődik.
A RADIORENT PLUS Kft. mentesül a garanciális kötelezettség alól, ha a hiba, vagy annak oka a termék átadását követően lépett fel (pl. szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás)
Garanciális meghibásodás esetén az Üzleti Partner elsősorban kijavítást, vagy kicserélést kérhet, kivéve ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
A jótállási idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg. (pl. kijavítás időtartama, vagy azon idő amíg az Üzleti Partner a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.)
A termék hibáját az Üzleti Partner az észlelést követően haladéktalanul köteles a RADIORENT PLUS Kft. részére bejelenteni. A bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi kockázat és teher az Üzleti Partner felelősségi körébe esik.

3. WEBÁRUHÁZON HASZNÁLATÁRA IRÁNYADÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

3.1. A RADIORENT PLUS Kft. weboldalán, a www.radiorent.hu weboldalon elérhető webáruházat kizárólag Üzleti Partnerek vehetik igénybe, ezért többek közt a felhasználói fiók létrehozása, vendégként megrendelés leadása nem lehetséges azon érdeklődők számára, akik a Szolgáltató termékét magánszemélyként, vagy üzleti tevékenységükön kívüli célból kívánják megvásárolni.

3.2. A webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési szabályzatot elfogadó Üzleti Partner használhatja, azaz a webáruház használata során az Üzleti Partner vásárlónak el kell magára nézve kötelező érvényűnek kell elfogadnia az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési Szabályzatban rögzített adatkezelést. Ennek hiányában a Szolgáltató a megrendelés véglegesítését a webáruházban nem engedi, az Üzleti Partner vásárlást nem eszközölhet.

3.3. Amennyiben az Üzleti Partner a webáruházba belép – akár vendégként, akár előzetesen létrehozott felhasználói fiókjába belépve – és a webáruház használatát megkezdi és/vagy folytatja, úgy azzal az Üzleti Partner kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat megismerte, megértette és azokat tudomásul vette, a webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

3.4. A webáruházban történő vásárlás során a szerződés elektronikus úton kerül megkötésre, az alábbiak szerint:

3.4.1. Az Üzleti Partner a termékre vonatkozó részletes információkat a termék képére/nevére kattintással éri el.

3.4.2. Vételi szándék esetén a terméket a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a virtuális kosárba behelyezni. A termék kosárba helyezése nem eredményezi a termék lefoglalását, illetőleg nem jelenti a vásárló részéről a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. A vásárló a vásárlás folyamatában mindaddig módosíthatja a kosara tartalmát, amíg a megrendelése véglegesítésre nem kerül. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a kosárból, vagy nem rendelhető státuszba kerül, mivel azt egy másik vevő megvásárolta. Amennyiben még nem kívánja a megrendelést véglegesíteni, úgy a termékek a „vásárlás folytatása” gombra kattintva érhetőek el ismét.

3.4.3. A kosár tartamának megjelenítése során a vásárló összesítve látja az általa kiválasztott termékeket, azok cikkszámát, nettó egységárát, az igényelt mennyiséget, a termék árának ÁFA tartalmát, esetleges kedvezményeket, valamint az összesen értékeket terméktípusonként és a teljes megrendelésre is.

3.4.4. Amennyiben a vásárló további termékeket kíván a kosarához adni, úgy a „vásárlás folytatása” gombra kattintva tudja ismét elérni a termékeket.
Amennyiben a vásárló a kosár tartalmával elégedett, és nem kíván további terméket megtekinteni, úgy az alábbiak szerint véglegesítheti rendelését
a) amennyiben már van felhasználói fiókja, úgy abba belépve.
b) amennyiben még nincs felhasználói fiókja, úgy választása szerint létrehozhat egyet („Hozzon létre egy fiókot” gombra kattintva), vagy folytathatja vendégként is, fiók létrehozása nélkül.

3.4.5. A Kosár adatinak megtekintése során a vásárló számlázási adatokat köteles megadni, amennyiben vendégként vásárol, azaz nem a felhasználói fiókjába belépve. Ugyanitt szállítási adatokat is köteles megadni, amennyiben azok eltérnek a számlázási adatok közt megadottaktól.

3.4.6. Ezt követően – szintén még a Kosár adatainak megtekintése keretében – a vásárló kiválaszthatja a szállítási módot és a fizetési módot is. Ugyanitt lehetőség van a megrendeléshez vásárlói információk, kérések, igények megadására is a „Megjegyzések és különleges kérések” szövegmezőben.

3.4.7. A folyamat során az ÁSZF elfogadására felhívó mező kipipálása kötelező. (Az ÁSZF a linkre kattintva érhető el). A mező kipipálása – azaz az ÁSZF elfogadása – nélkül a vásárló nem tud tovább lépni a megrendelése véglegesítése folyamatában!

3.4.8. Az oldal a vásárlót ezt követően átirányítja a pénztárhoz az „Indulás a pénztárhoz” gombra kattintva. Amennyiben korábban nem adott meg a vásárló számlázási és/vagy szállítási adatokat, itt most ismét megtehetni, ugyanígy beléphet fiókjába is, vagy vendégként mehet a pénztárhoz és véglegesítheti a megrendelését. A megrendelés véglegesítésével a vásárló kijelenti, hogy tudomásul vette azt, hogy a nyilatkozat fizetési kötelezettséget von maga után.

3.4.9. A vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja.

3.4.10. A vásárló által véglegesített megrendelés a vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ez az ajánlat nem jár azonban automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a vásárló ajánlatát elfogadta.(ÁSZF 3.6. Pont: Ajánlattételi kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte)

3.5. Szerződéskötés
A vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruházon keresztüli termékvásárlás során a Szolgáltató és a vásárló közt szerződés jön létre, mely szerződésre a távollevők között kötött szerződésekre vonatozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A távollevők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb a termékek átadásakor – a Szolgáltató úgynevezett tartós adathordozón visszaigazolást ad a vásárlónak a megkötött szerződésről.
E rendelkezés vonatkozásában tartós adathordozónak minősül az e-mail is.
A webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató (RADIORENT PLUS Kft.) nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte
A vásárló a megrendelési folyamat véglegesítésével („megrendelés megerősítése” gombra kattintva) kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó vételi ajánlatot tesz a kosárban található termékek megvásárlására.
A vásárló részéről a megrendelés véglegesítése nem eredményezi a vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés létrejöttét. A vásárló által elküldött vételi ajánlat (megrendelés elküldése) megérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a vásárlót, hogy rendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. A vásárló felelősségi körébe esik a visszaigazoló e-mail tartalmi helyességének ellenőrzése, melynek elmulasztásából eredő esetleges többletköltségeket viselni köteles (pl. szállítási vagy egyéb többletköltség téves adatmegadás miatt). A visszaigazolás nem jelenti a vásárló vételi ajánlatának Szolgáltató általi elfogadást!
A megrendelés alapján a felek közti szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja – a vásárlónak küldött külön e-mail útján – a megrendelés elfogadását.
Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhetőként” feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató a Megrendelővel felveszi a kapcsolatot a szállítási határidő kapcsán, illetve a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a vételi ajánlatot ne fogadja el. Utóbbi esetben szerződéskötés nem történik, melyről a vásárló értesítést kap.

3.7. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra. A RADIORENT PLUS Kft. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget i) az internetes hálózatban történő bármilyen hibáért, ii) bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késedelméért, és az ebből adódó következményekért, iii) spam szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek levélszemétbe kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, iv) bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért, v) bármilyen program vagy rendszerhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményéért.
A RADIORENT PLUS Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, amely a webáruház használata miatt vagy során következett be.

4. ESZKÖZBÉRLETRE IRÁNYADÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

4.1. A RADIORENT PLUS Kft. az általa forgalmazott termékek értékesítésén túl a termékek bérbeadásával is foglalkozik Üzleti Partnerek részére.

4.2. Eszközbérlet, mint szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül érhető el, online felületen, webáruházban az eszközbérlésre nincs lehetőség.

4.3. A szolgáltató, mint Bérbeadó jogosult a minimum vagy maximum bérelhető mennyiség (darabszám) meghatározására, melyet az Üzleti Partner részére küldendő árajánlatban tüntet fel.

4.4. Az eszközbérletre irányadó fizetési kondíciókat, és egyéb lényeges információkat a Szolgáltató a Bérlő részére adandó árajánlatban tüntet fel.
A Szolgáltató a Bérlőnek küldött árajánlatához annak Bérlő általi kézhezvételétől számított 15 napig van kötve (ajánlati kötöttség), amennyiben a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége időtartamát az árajánlatban ettől eltérően nem határozza meg.

4.5. Az eszközbérletre egyebekben a Polgári Törvénykönyv „dologbérletre” irányadó szabályai alkalmazandóak.

4.6. A felek közt a bérleti szerződés megkötése főszabályként az alábbiak szerint történik. A Szolgáltatótól kapott árajánlatot a Bérlő írásban – legalább a Szolgáltató részére küldött e-mail útján – köteles elfogadni az ajánlati kötöttség időn belül. Az árajánlat elfogadása egyben a szolgáltatás megrendelésének is minősül, mely egyben beállítja a felek teljesítési kötelezettségét függetlenül attól, hogy a felek közt utóbb jön-e létre írásba foglalt bérleti szerződés.

4.7. A bérbe adott eszközök tulajdonjoga a Szolgáltató tulajdonát képezik, erre tekintettel az eszközök elidegenítési és terhelési tilalom alá tartoznak, azok a bérleti jogviszony keretein túl el nem mozdíthatók, harmadik fél részére albérletbe és/vagy használatba nem adhatók.
Bérlő köteles a bérelt készüléket a Bérbeadó előírásai szerint gondosan kezelni és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására legalább egy felelős személyt megnevezni. Tartós bérlet esetén a bérleti tárgy javítási, karbantartási munkáit a Bérlő csak a Bérbeadó által kijelölt szakszerviznél végeztetheti el.

4.8. A Szolgáltatót az eszközök bérbeadása során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik:
A Szolgáltató sérülésmentes, üzemképes eszközöket bocsát a bérlő rendelkezésére, a felek által előzetesen megállapodott beállítások elvégzésével használatra készen. A Bérlő az eszközök átvételével kijelenti, hogy a Szolgáltató részére sérülésmentes, üzemképes készüléketek adott át.
Amennyiben az eszköz a Bérlőnél meghibásodik, úgy lehetőség szerint haladéktalanul cserekészüléket biztosít, amennyiben a Bérlő jelzi a cserekészülék iránti igényét. A készülékek birtokbavételével a kárveszély átszáll Szolgáltatóról a Bérlőre. A Bérlő felelősségi körébe esik a készülékekben keletkezett valamennyi olyan hibáért való helytállási kötelezettség – Szolgáltatónak okozott károk megtérítése – amely olyan okból következett be, amely a Szolgáltatót, mint Eladót a jótállási kötelezettsége alól mentesítené abban az esetben, ha a terméket, készüléket a bérlő, mint vevő részére értékesítette volna.

4.9. A bérlő az eszközöket a bérleti lejártakor sérülésmentes és üzemképes állapotban köteles a Szolgáltató birtokába visszabocsátani. Késedelmes birtokba adás esetére a bérlő a Szolgáltató felé napi késedelmi kötbért tartozik fizetni minden készülék után, melyet határidőre nem adott vissza a Szolgáltatónak. A késedelmi kötbér mértéke megegyezik a készülék egy napi bérleti díjának összegével.
Amennyiben a bérlő a készüléket sérülten vagy hibásan adja vissza, úgy köteles az ebből eredően Szolgáltatót ért károkat megtéríteni, így különösen a kijavítás költségeit, vagy olyan hiba, vagy sérülés esetén, amely nem javítható, az eszköz újra beszerzésével kapcsolatos költségeket (itt: az eszköz mindenkori piaci árát). A bérlő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hivatalos weblapján (www.radiorent.hu, www.radioberles.hu) forintban megjelölt értéket képvisel a bérlet tárgya összességében, ezért teljes anyagi kár megfizetése esetén a bérlő ezen összeget köteles teljesíteni a bérbeadó felé, mint mindenkori piaci ár.
Amennyiben a bérlő a bérleti időtartam lejártát követő legkésőbb 10 napon belül bármely okból kifolyólag nem tudja a kapott eszközt visszaadni (eltűnt, elveszett, teljes mértékben megrongálódott), úgy a Szolgáltató felé kártérítési kötelezettséggel tartozik, melynek keretében köteles a készülék mindenkori piaci árát megtéríteni. A Szolgáltató ezen felül a bérleti időtartam lejártától kezdődően a 10. napig a fentiek szerinti késedelmi kötbért is jogosult a bérlővel szemben felszámítani.
A bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eszközök nem a bérlő vagy a bérlő által meghatalmazott személy részéről kerülnek a Szolgáltató részére visszaadásra, úgy a Szolgáltató jogosult az eszközök visszavételét megtagadni. Ebben az esetben a bérlő köteles az eszközöknek a Szolgáltató telephelyére, ügyfélszolgálati irodájába történő visszaszállításáról gondoskodni, és az ebből eredő esetleges késedelemért a Szolgáltató felé helytállni (késedelmi kötbér, stb.)

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Termékértékesítés esetén az eszközök, termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldési/ szállítási költségeket, mely költségek – amennyiben nem személyes átvétel történik a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában – a termék vételárán felül térítendőek.

5.2. A webáruházban feltüntetett árak mindig a végleges eladási árak, azaz akciók esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
Az Üzleti Partner által fizetendő árak és díjak magyar forintban (HUF) kerülnek meghatározásra, és teljesítésük is magyar forintban (HUF) történik, hacsak a felek ettől eltérően meg nem állapodnak.
A Szolgáltató a termékekre az árváltoztatás jogát fenntartja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár/díj kerül feltüntetésre a webáruházban, vagy a Szolgáltató által az Üzleti Partner részére adott írásbeli árajánlatában, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni/nyújtani, hanem felajánlhatja a vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Üzleti Partner, vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék, szolgáltatás közismert, szokásos, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér, vagy a weboldalon rendszerhiba folytán megjelenő „0” Ft-os, vagy „1” Ft-os ár, vagy egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás sbt. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.3. A Szolgáltató által forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások – ide értve az eszközbérletet is – ellenértékét az Üzleti partner előre utalással vagy utólagos fizetéssel (utánvét) banki átutalás útján, vagy a csomagot kiszállító harmadik fél által biztosított bankkártyás vagy készpénzes fizetés útján, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő személyes átvétel során készpénzzel tudja kiegyenlíteni. A nettó 50.000,-Ft értékhatárt el nem érő megrendelés kizárólag előre utalással, vagy készpénzes fizetés mellett kerül teljesítésre.
Az Üzleti Partner maga dönti el, hogy milyen fizetési módot választ (előre utalás vagy utánvét). Az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény (Áfa tv.) értelmében nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket a megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizeti meg, mint a teljesítési időpont. Webáruházban történt vásárlás a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut a RADIORENT PLUS Kft. a kiszállítást végző logisztikai partnernek átadja, azaz az átadás napja kerül az Áfa tv. szerinti számviteli bizonylaton feltüntetésre, mint teljesítés időpontja.
Ugyanez igaz az ügyfélszolgálaton keresztül vásárolt, de házhozszállítással kért termékértékesítésre is.

5.4. Az Üzleti Partner a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és jóváhagyja, hogy a RADIORENT PLUS Kft. az ügylet vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, egyben kötelezettséget vállal az elektronikus számla befogadására.

5.5. Az Üzleti Partner a fizetési kötelezettségeinek – eltérő megállapodás hiányában – a számla kézhezvételétől számított 8 napon köteles eleget tenni.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. A RADIORENT PLUS Kft-től megrendelt termékek (ide értve az eszközbérleti megoldást is) átvételére az Üzleti Partner által választott módon kerül sor, mely lehet személyes átvétel a RADIORENT PLUS Kft. ügyfélszolgálatán, vagy az Üzleti Partner választása szerint „házhozszállítás” az Üzleti Partner által megadott szállítási címre, és a szintén Üzleti Partner által választott harmadik fél szolgáltatóval. Az Üzleti Partner által választható csomagszállító cégek listáját a RADIORENT PLUS Kft. a webáruház megrendelési folyamatában feltüntetni, valamit webáruházon kívüli vásárlás, vagy eszközbérleti megoldás esetén a szállító cégek listáját a Szolgáltató az Üzleti Partner részére rendelkezésre bocsátja.

6.2. Amennyiben a vásárló a személyes átvételt választotta, a Szolgáltató értesítést küld az Üzleti Partner részére arról, hogy mikor tudja a termékeket a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában átvenni. A vásárló a termékeket az értesítést követő 15 napon belül köteles átvenni, melynek elmulasztása esetén a RADIORENT PLUS Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap, az eredeti fizetés formájában.

6.3. Amennyiben az Üzleti Partner által megadott ksizállítási címen a termék átvételének feltételei nem állnak fenn, úgy az ebből eredő valamennyi többletköltséget az Üzleti Partner tartozik viselni, valamint a Szolgáltatónak ezzel okozott esetleges károkat megtéríteni köteles.

6.4. Házhozszállítás esetén az Üzleti Partner a termékeket alapos vizsgálatnak köteles alávetni a szállítást végző logisztikai szolgáltatótól történő átvétel alkalmával, értve ez alatt elsődlegesen a csomagolás sértetlenségének vizsgálatát, a csomagok számának ellenőrzését, és szükség szerint a mellékelt szállítójegyzéket. Amennyiben a termék csomagolása sérült, vagy jól láthatóan hiányos (pl. több csomagból álló küldemény esetén) az átvételt jogosult megtagadni. Amennyiben ennek ellenére az Üzleti Partner a terméket átveszi, a csomagolás sérüléséből eredő kockázatok az ő terhére esnek, valamint köteles a logisztikai cég szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés vagy hiány leírását.
Hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni írásban (e-mail) a Szolgáltató részére, csatolva hozzá valamennyi dokumentumot, mely erről keletkezett (logisztikai cég által felvett jegyzőkönyv, kárbejelentési lap, stb.) Amennyiben ez elmulasztásra kerül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felelősségét kizárja, amennyiben a sérülés nem a szállítással összefüggésben keletkezett.

6.5. Szállítással kapcsolatos további információk a www.radiorent.hu weboldalon találhatók. („Szállítási feltételek”)

7. ADATVÉDELMI RENDELEZÉSEK

A felek kötelesek az egymás tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó minden információt – így különösen működéséről, gazdasági, jogi, pénzügyi helyzetéről, alkalmazottairól, munkatársairól, projektjeiről, üzleti terveiről, azokkal kapcsolatos, nyilvánosságra még nem került adatokról, tényekről tudomásukra jutott információt – üzleti titokként, bizalmasan kezelni, és harmadik személyek irányában megőrizni. E kötelezettség a feleket a köztük fennálló jogviszony megszűnését követő 2 évig terheli. A felek üzleti titok alatt a mindenkor hatályos jogszabály szerinti fogalmat értik.
Az adatkezelésre irányadó részletszabályokat a Szolgáltató a weboldalán elhelyezett adatkezelési tájékoztatóban és/vagy adatkezelési szabályzatában rögzíti. Amennyiben a Szolgáltató külön adatkezelési szabályzatot nem tesz közzé a weboldalán, úgy minden olyan helyen, ahol a jelen ÁSZF vagy a weboldal (webáruház) adatkezelési szabályzatról tesz említést, az adatkezelési tájékoztatót kell alatta érteni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. A felek egymás közötti értesítései – a hibabejelentést is beleértve – akkor tekinthetők teljesítettnek, ha azok írásban történnek. Bárminemű szóbeli közlés csak annak írásbeli megerősítésével válik hatályossá. A Szolgáltató a bejövő hívásokat rögzítheti.
Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A felek közötti jogviszony szempontjából ilyennek minősül az ajánlott levél, a telefax, az SMS és az elektronikus levél.
Az írásbeli jognyilatkozat (beleértve az elektronikus levél) akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje. Az elektronikus dokumentum hozzáférhetővé válását a felek munkanapon 8.00-16.30. közötti időben határozzák meg. Valamennyi közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy átvételre jogosult az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza, vagy minden egyéb esetben a feladástól/elküldéstől
számított 5. munkanapon, felszámolásra irányuló postai közlés esetén a külön jogszabályban meghatározottak az irányadóak.

8.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és egyéb vonatkozó és hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások rendelkezései az irányadók.

8.3. A felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg megoldani. Amennyiben a helyzetet békésen rendezni nem tudták, úgy a felek jogvitájuk eldöntését a magyar bíróságok előtti eljárásra utalják.

8.4. Az Üzleti Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et időről-időre részben vagy egészben egyoldalúan módosíthatja. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a weboldalán közzéteszi, valamint a módosításról az Üzleti Partnert a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja. A Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy weboldalán az ÁSZF módosulásra vonatkozó felhívást, tájékoztatást (PopUp, Banner) tesz közzé oly módon, hogy a weboldalra látogatók mindenképp értesülhessenek az ÁSZF változás tényéről és a módosítások hatálybalépésének napjáról.

RADIORENT PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság