Értesüljön elsőként újdonságainkról, híreinkről, aktuális akcióinkról!

Hozzájárulok, hogy a Radiorent Plus Kft, mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat a lenti hozzájáruló nyilatkozatnak foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatkezelés célja: az Érintettekkel való kapcsolattartás, az Érintettek a Társaság aktuális akcióiról történő tájékoztatása A kezelt adatok köre: név e-mail cím Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.
Elfogadom a használati feltételeket

Fél duplex

Fél duplex kapcsolat

Half duplex, fél duplex (one-way at a time communication, two-way alternate communication: váltakozó irányú összeköttetés). Fizikai vagy logikai összeköttetés, adatátviteli út két végpont között, amelyen keresztül mindkét irányba továbbíthatnak adatokat, de egyszerre csak az egyik irányba. A fél duplex összeköttetés fontos paramétere az irányváltási idő, vagyis a küldő és fogadó szerepcseréjéhez szükséges idő. Az adatátvitelhez egy vagy több vivőfrekvenciát is használhatnak az állomások, a kapcsolat szempontjából ez lényegtelen.

Fél duplex kapcsolat - és szimplex vivőfrekvencia használata - jellemző a rádióamatőrök összeköttetéseire. Az egyik periódusban az egyik készülék ad, a másik fogad, a következő periódusban fordítva. Nagyon keresett (DX) állomások gyakran az adási frekvenciájuktól kissé eltérő frekvencián (QSX..., UP...) várják a hívásokat. Ez a split üzemmód kétszerese, duplex frekvenciahasználatot jelent. Néha nem műszaki, hanem jogi akadálya van a szimplex frekvenciahasználatnak: mivel 2006-03-28-ig Magyarországon (Európában egyedüliként) nem volt engedélyezett a 6 méteres amatőrsáv, ezért kénytelenek voltak a Magyarországról rádiózók a keresztsávos összeköttetésre: 6 méteren vettek és valamelyik engedélyezett sávban adtak - a partner fordítva.

Fél duplex üzemmód

Egy kétfrekvenciás szimplex rádió és egy duplex rádió közötti üzem (összeköttetés). Minden - jellemzett - összeköttetés rádiós és kétirányú: fél duplex vagy duplex üzemmódú; a rádiónak van vevő- és adórésze. A jellemzés alapja nem is az összeköttetés, hanem a rádió működése, üzemmódja. Pontosabban az, hogy a vevő- és az adórész tud-e egy időben zavartalanul működni. Az egyszerre venni és adni is tudó rádió bonyolultabb.

Oldalainkon HTTP sütiket használunk a jobb működésért. További információk